streeppunt#291751

De huidige versie van deze norm is uit 2015 en heeft de versie uit 2008 vervangen. De intentie van de norm wordt in de nieuwe versie nog sterker en beter benadrukt. Helaas is de leesbaarheid wat minder geworden.

Continue verbeteren!

Daar gaat het in deze norm om, in tegenstellingen tot wat veel mensen denken, dat het een kwestie is van opschrijven wat je doet en het vooral zo blijven doen. Natuurlijk is dit niet de bedoeling. Vaak schiet men echter ook door naar het andere uiterste: Het verbeteren om het verbeteren. Zelfs veel auditors denken dat je het alleen maar goed doet als je alles continue verbeterd.

Continue verbeteren waar het nodig, of gewenst is!

Verbeter de processen waar het (te) vaak fout gaat, of beter nog, voor dat het fout gaat omdat je het risico hebt onderkent. Dus bijvoorbeeld waar klanten over klagen. Verbeter je zo’n proces, dan gaat het minder vaak mis, kost het dus minder en bespaar je dus geld door certificatie na te streven.

Verbeter verder de processen die veel invloed hebben op je bedrijfsresultaat. Heb je bijvoorbeeld een bedrijf dat maar heel weinig uit voorraad levert en dus maar een klein magazijn met geringe kosten, dan zal een investering in je voorraadbeheerproces je niet veel opleveren. Een auditor die in zo’n geval veel aandacht geeft aan dit proces, heeft het dan ook niet goed begrepen. Als je daarentegen bijna alles uit voorraad levert en je je onderscheid door snel en op tijd te leveren, dan zal optimalisering van dit proces veel kosten kunnen besparen en zelfs je omzet kunnen laten stijgen.

De norm vraagt meer aandacht voor het bepalen van je doelen, onderkennen van de risico’s en het meten in hoeverre je succesvol bent. Dus het weten wat je wilt bereiken en dus waar de focus moet liggen. Je risico’s kennen, zodat je deze kan voorkomen of de gevolgen kan beperken. En meten om in de gaten te houden hoe goed dat allemaal lukt.

Eigenlijk dus zaken die elke goede ondernemer sowieso bezig zouden moeten houden. Vandaar onze overtuiging dat je voor een ISO9001 certificaat niets onzinnigs hoeft te doen!