streeppunt#291751

Deze norm volgt de structuur en principes van de ISO9001 en gaat over continue verbeteren, alleen met focus op het milieu. Je hebt dus eenzelfde beheersing van je managementsysteem nodig om dit aantoonbaar te doen. Vandaar ook dat de combinatie van deze normen (overigens vaak ook gecombineerd met OHSAS18001 betreft ARBO) veel voorkomt.

Er komen milieu aspecten bij waar lastiger aan te voldoen is dan aan de meer algemene eisen van de ISO9001 norm. Zo moet je bijvoorbeeld aantonen dat er bepaald is welke milieuwetten voor je bedrijf van toepassing zijn. Dit is meer voor interpretatie vatbaar waardoor een auditor minder snel overtuigd zal zijn dat je voldaan hebt aan de eis. Ook moet het verzekeren van juiste werking van milieubelastende installaties (zoals centrale verwarming en koeling) worden aangetoond. Met contractueel uitbesteden van onderhoud koop je dit niet af. Waar economisch haalbaar, moeten dergelijke installaties ooko volgens de laatste stand van techniek werken, zodat milieubelasting zo veel mogelijk wordt beperkt.

Bij implementatie van deze norm komt onze technische kennis en ervaring uiteraard zeer goed van pas.

Door 4M-Focus in te zetten als hulpmiddel om het managementsysteem integraal op te zetten, kan de overlap tussen de normeisen worden verwerkt. U omschrijft bijvoorbeeld werkzaamheden nooit meerdere keren, omdat het voor meerdere normen beschreven moet zijn.