streeppunt#291751

Quality Function Deployment is van origine een methode om productontwikkeling te verbeteren en te versnellen. Productontwikkeling is een heel complex proces. Veel mensen vinden dan ook dat “right the first time” bij productontwikkeling niet realistisch is. Misschien is dit ook wel zo, maar laat dat alsjeblieft nooit een reden zijn om “in één keer goed” dan maar niet na te streven. Dan sta je vooraf al toe om fouten te maken en dan worden ze zeker gemaakt.
Volgens ingewijden was de Mitsubishi shipyard in Kobe de eerste organisatie die Quality Function Deployment heeft toegepast, zoals we het vandaag de dag kennen. Dit was in 1975.
Een poging om QFD te vertalen levert “Kwaliteit Functie Ontwikkeling” op. Bedoelen we daarmee het kwalitatief ontwikkelen van functies of het ontwikkelen van kwalitatief goede functionaliteit? Of is het misschien zelfs het kwalitatief ontwikkelen van kwalitatief goede functionaliteit? Ik ga van het laatste uit, maar gemakshalve zullen we gewoon de Engelse termen gebruiken, dat doet immers iedereen.
Als product-ontwikkelmethode, wordt QFD gebruikt om de (functionele) eisen en wensen van klanten te vertalen naar de technische specificaties van het product. Zelden is een technische oplossing 1 op 1 terug te voeren op een klantwens. Zo zal de keuze voor materiaalgebruik bijvoorbeeld effect hebben op de visuele uitstraling, de levensduur en de prijs. De relaties tussen de technische eigenschappen en functionele eisen zijn dus zeer complex. QFD helpt ontwerpteams de verbanden tussen de functionele eisen en de technische oplossingen in kaart te brengen en leesbaar te maken. Begrijp je het effect van jouw deel van het productontwerp op de wensen van de klant, dan zal jouw ontwerpresultaat veel klantgerichter zijn.

Wat je binnen een organisatie allemaal doet, heeft ook een spaghetti aan relaties tot wat van de organisatie gevraagd wordt. Ook hier kun je QFD dus uitstekend gebruiken om de logica van de bedrijfsvoering te ontwerpen.

Quality Function Deployment is een hulpmiddel om de complexiteit van een moeilijk vraagstuk te ontsluiten en doorgronden.

Wilt u meer weten over Quality Function Deployment? Naar aanleiding van de lessen die hij geeft aan de Hogeschool Utrecht, heeft Johan Verhoeven een leesbaar boekje over dit onderwerp geschreven. U kunt dit boekje HIER bestellen.